دانلود آهنگ خدایا گناهم چه بوده مگر که شد قسمتم آه و دیده تر

دانلود آهنگ خدایا گناهم چه بوده مگر که شد قسمتم آه و دیده تر دانلود آهنگ خدایا گناهم چه بوده مگر متن آهنگ خدایا گناهم چه بوده مگر ز بخت سیاهم ز روز تباهم نشسته به لب ها شراره آهم خدایا گناهم چه بوده مگر که شد قسمتم آه و دیده تر ♫♫♫♫♫♫ ز بخت […]