دانلود آهنگ خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم چو کشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم

دانلود آهنگ خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم چو کشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم دانلود آهنگ خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم متن آهنگ خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم خودم تنها تنها دلم چو شام بی فردا دلم چو کشتی بی ناخدا به […]