دانلود آهنگ تنفس نکن این هوای بدو تحمل نکن لحظه های بدو

دانلود آهنگ تنفس نکن این هوای بدو تحمل نکن لحظه های بدو دانلود آهنگ تنفس نکن این هوای بدو متن آهنگ تنفس نکن این هوای بدو تنفس نکن این هوای بدو تحمل نکن لحظه های بدو به اندوه پژمردگی دل نده به این خستگی مردگی دل نده تب گریه هاتو به یادت نیار یه بارم […]