دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره

دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره دانلود آهنگ زلفای یارم بی نظیره متن آهنگ زلفای یارم بی نظیره زلفای یارم بی نظیره لباش چو قیماق شیره بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره جونم میاد عمرم میاد دوا و درمونم میاد گلعزار خندونم میاد یواش یواش یواش میاد صدای پاش ارسینکای یارم […]